เกี่ยวกับเรา

      บริษัท ส.ตระกูลสุข จำกัด  ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทปั๊มน้ำอุตสาหกรรม อาทิเช่น ปั๊มน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องเติมอากาศ ฯลฯ พร้อมกันนี้ยังรับออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุง และซ่อมแซม ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม นิติบุคคลอาคารสูง หมู่บ้านจัดสรร ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เราคัดสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อส่งมอบสินค้าและติดตั้งให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยราคาที่เป็นกันเอง ด้วยทีมงานขายและบริการที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ด้วยปณิธานอันมุ่งมั่นของทีมงานและยึดหลัก “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด เพราะเราเชื่อมั่นว่าเมื่อลูกค้าได้รับการบริการที่ดีและเชื่อมั่นในตัวสินค้าของเรา ก็จะส่งผลให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าและยั่งยืน