บริษัท ส.ตระกูลสุข จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งสินค้าประเภทปั๊มน้ำและมอเตอร์ สำหรับอุปโภคและบริโภค เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้ควบคุม BOOSTER PUMP และ TRANSFER PUMP รวมไปถึงรับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียพร้อมอุปกรณ์ในระบบ ทั้งในระดับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม อาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรรและชุมชนต่างๆ โดยทีมช่างที่มีประสบการณ์และคุณภาพมากกว่า 15 ปี

โทร. 089-500-5845087-515-1954

สินค้าของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความพึงพอใจในสินค้าและบริการของเราภายใต้นโยบายแนวคิดที่ว่า ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าประหนึ่งว่าตัวเราเองคือลูกค้า “เอาใจเขามาใส่ใจเรา”

แบรนด์ที่จัดจำหน่าย